top of page

Kongegårdsgatan 3 | Kontor & Varmlager

I denna kontors och lagerfastighet om totalt 1600m2, fördelat på 600m2 kontor & 1 000m2 varmlager har vi utfört ett omfattande energioptimeringsprojekt som resulterade i 60% minskad energiförbrukning.

Fastigheten ligger på Kongegårdsgatan 3 i Mölndal strax utanför Göteborg

Här ville fastighetsägaren satsa på att få ner energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet för sina hyresgäster.


Projektet omfattade

* byte av ventilationsstyrning

* ny undercentral

* nytt återluftningssystem med CO2 styrning.


Resultat: energiförbrukningen minskade med drygt 60%/år


2020 byggde vårt systerbolag Hagmans Solenergi en solcellsanläggning om 64kW som vi fick i uppdrag att ansluta till fastighetssystemet för att möjliggöra övervakning och loggning.


Kund: JH Fastigheter

Foto: Google

Comments


bottom of page