top of page

MAXI ICA Angered Centrum

På ICA Maxi i Angered ville man få till ett bättre inomhusklimat i sin butik, få en bättre överblick av sina värme och kylsystem, öka driftsäkerheten, erbjuda en bättre komfort för kunder och personal samt få ner sin energiförbrukning.

Beskrivning av projektet:

* Energioptimering * Styrning & övervakning av;

- kyl/frysanläggning

- inomhusklimat - värmepumpar

- värmeåtervinning (från ny kylanläggn)Efter översyn bytte vi styrsystemet som betjänar butikens 6 ventilationsaggregat, uppdaterade återluftningssystemet, byggde styrning och övervakning av kyl/värmepumpar.

I samband med att butiken byggdes om satsade man även på att byta ut sin befintliga kylanläggning till den mest miljövänliga anläggningen som finns på marknaden, en Koldioxid/CO2 anläggning med värmeåtervinning. Kylanläggningen levererades av vårt systerbolag Hagmans Kyl & Energiteknik, styrning och övervakning levererades givetvis av oss.


* Vad är ett återluftningssystem?

Ett återluftningssystem går i korthet ut på att inte mer luft än nödvändigt skall ersättas med luft utifrån som ofta är för kall eller för varm och som därmed behöver värmas upp eller kylas vilket slukar energi. Systemet mäter kontinuerligt luftkvalitén i rummet (i detta fall butiken) när det kommer till koldioxidhalt och fuktighet, och utför sedan åtgärder för att säkerställa att kvalitén är den rätta. Ett väl utformat återluftningssystem sparar både mycket energi och ger ett bra inomhusklimat för kunder och anställda.


Comments


bottom of page